İnternet bağlantınızı kontol ediniz.
SoftGross E-Ticaret Sistemleri - Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Madde 1: Gizlilik Hususu

İş bu gizlilik hususunda karşı taraf ilgili web sitesine kayıt esnasında tüm bilgilerini girdiği an itibari ile gizlilik sözleşmesini ve diğer mevcut sözleşmelerini kabul ettiğini beyan eder. Bu hususdan sonrasında müşterimiz aşağıda belirtilen hususları uygulamak ile yükümlüdür. Müşterimizin kayıt olurken girdiği tüm veriler sadece softgross tarafınca işlenilecektir ve kayıt olurken kampanya, iletişim ve diğer durumlar için iletişime geçebilmek adına firmamıza izin verdiğini kabul etmiştir.

1.1: Firmanın ve mevcut satın alınan yazılımların illegal platformlara açık hali ile paylaşımlarının engellenmesi adına sadece firmanın server/hostinglerinde barındırabileceğini kabul eder.

1.2: Müşteri, tarafınıza elektronik posta veya diğer iletişim kanalları ile tarafına aktarılan gerekli yönetici bilgileri ve server bilgilerini 3. Kişiler ile paylaşamayacağını kabul eder. Beklenilenlerin dışında oluşan tehlikeli durumlarda firma log kayıtlarını inceler ve duruma göre karar verme yetkisi firmanın kendisine aittir. Ayrıca log kayıtları mahkemelik durumlarda delil olarak sunulabilir bu hususu müşteri kabul etmiş sayılır.

1.3: Müşteri, ve firma arasındaki elektronik yazışmaları kanunen geçerli delil olarak kabul eder.

1.4: İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Yukarı